"Dobry nauczyciel nie nakazuje ci wejść do świątyni swojej wiedzy,
a raczej prowadzi Cię na na próg twojego własnego umysłu"
Kahlil Gibran
Slider

Gabinet logopedyczno pedagogiczny

O mnie

Od ponad 30 lat pracuję z dziećmi , młodzieżą i osobami dorosłymi prowadząc terapię logopedyczną i pedagogiczną. Pracowałam jako nauczyciel i logopeda w przedszkolach i szkołach podstawowych, jako terapeuta w Warsztacie Terapii Zajęciowej i Stowarzyszeniu Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski. Byłam organizatorem licznych obozów szkoleniowych i integracyjnych. Jestem instruktorem Związku Harcerstwa Polskiego w stopniu harcmistrza. Przez wiele lat prowadziłam drużyny Nieprzetartego Szlaku. Dzięki temu moje dotychczasowe doświadczenie praktyczne w pracy z osobami w normie intelektualnej i z niepełnosprawnością intelektualną jak i ruchową jest bardzo bogate.

 

Praca z dzieckiem jest procesem bardzo skomplikowanym i długotrwałym. Wymaga cierpliwości , zrozumienia i pokory, zarówno ze strony terapeuty jak i rodziców. Będzie efektywna tylko wtedy gdy nauczymy się podążać za dzieckiem. Nie przynosi efektów z dnia na dzień, a tym samym nie da się jej przewidzieć. Dlatego bardzo ważne jest dostosowanie odpowiednich metod i form pracy do dysfunkcji każdego dziecka, jego preferencji oraz zainteresowań ale także do możliwości wykonawczych rodziny. Jest to związane z tym, że terapia logopedyczna, a także i pedagogiczna ma charakter systemowy. Nie da się jej szybko i dobrze realizować w oderwaniu od środowiska rodzinnego czy społecznego w którym rozwija i wychowuje się dziecko. Dlatego też w moim gabinecie spotyka się terapeuta – dziecko – i rodzic i wspólnie wypracowujemy program terapeutyczny – najbardziej optymalny – skuteczny i możliwy do realizacji też w domu pacjenta.

Mój dotychczasowy dorobek pedagogiczny, to nie tylko wiele lat pracy dydaktycznej z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, ale także ogromna ilość szkoleń specjalistycznych dających mi wiedzę, umiejętności oraz uprawnienia do wykorzystywania w terapii zarówno logopedycznej jak i pedagogicznej najnowszych i najskuteczniejszych metody pracy z dzieckiem.

Oferta

  • Konsultacje Jednorazowe
  • Reedukacja
  • Rewalidacja
  • Diagnoza i Terapia logopedyczna
  • Terapia Czaszkowo- Krzyżowa
  • Szkolenia dla rodziców
  • Kynoterapia

Informacje

  • 501 495 141 / 61 8 18 39 11
  • majaszwanka@o2.pl
  • ul. Kolejowa 26 62-006, Kobylnica/Gruszczyn

“Kiedy patrzę nie wszystko widzę,

Gdy słucham nie wszystko słyszę,

Gdy bawię się z dzieckiem doświadczam go,

Gdy rozmawiam z rodzicami uczę się pokory”

Maja Szwanka

Zamknij