"Dobry nauczyciel nie nakazuje ci wejść do świątyni swojej wiedzy,
a raczej prowadzi Cię na na próg twojego własnego umysłu"
Kahlil Gibran
Slider

Gabinet logopedyczno pedagogiczny

Moje Kwalifikacje

1. WIEDZA I KOMPETENCJE WYNIKAJĄCE Z WYKSZTAŁCENIA:

– Studia pedagogiczne ze specjalnością Resocjalizacja – Poznań

– Studia podyplomowe – Logopedia – Poznań

– Studia podyplomowe – Neurologopedia – Lublin

– Studia podyplomowe – Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka – Wrocław

– Kwalifikacje – Oligofrenopedagogika – Poznań

– Kwalifikacje neuroterapeutyczne – EEGBiofeedback – EEGInstytut – Warszawa

Międzynarodowe uprawnienia do pracy pedagogicznej z dziećmi i dorosłymi metodą Komunikacji Symbolicznej BLISS i innymi metodami komunikacji alternatywnej – Warszawa

– Trener Masażu Shantala – Zielona Góra

Terapia Integracji Sensorycznej – Warszawa

Terapia Craniosacral – Wrocław

Dogoterapeuta – Kurs Zaawansowany Dogoterapii – Warszawa 2015

Przewodnik psa pracującego w dogoterapii – Warszawa 2016

Integracja Bilateralna – Wrocław 2018

 

2. WIEDZA I KOMPETENCJE WYNIKAJĄCE Z UDZIAŁU W SZKOLENIACH I WARSZTATACH

– Kinezjologia Edukacyjna – stopień I-III – Poznań 1999r

– Elementy terapii pedagogicznej – Poznań 1999r

– Integracja międzyprzedmiotowa – Poznań 1999r

– Techniki Celestyna Freineta w nauczaniu zintegrowanym – Poznań 2000r

– Praktyczne aspekty diagnozy i terapii zaburzeń artykulacyjnych – Poznań – 2001r

– Emisja głosu – I –II stopień -Poznań 2001r

– Psychologiczne aspekty terapii jąkania – Poznań – 2001r

– Zastosowanie ustno twarzowej terapii regulacyjnej metodą Castillo Moralesa w rehabilitacji logopedycznej – Poznań 2001r

– Metody wspomagania rozwoju funkcji przedjęzykowych i mowy – Poznań 2001r

– Praca z dzieckiem autystycznym z uwzględnieniem terapii logopedycznej – Poznań 2002r

– Logopedyczna metodologia diagnozowania afazji – Poznań 2002r

– Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci zagrożonych nieprawidłowym kształtowaniem mowy – Poznań 2002r

– Praktyczne uwagi dotyczące techniki i estetyki wymowy – Poznań 2002r

– Znaczenie i zastosowanie bajki relaksacyjnej w pracy logopedy z dzieckiem – Poznań – 2002r

– Diagnoza i terapia jąkania – cz. I/II – Poznań 2002r

– Dyslektycy są wśród nas – Poznań 2002r

– Zaburzenia rozwoju mowy o podłożu neurologicznym – Poznań 2002r

– Diagnoza wstępna na terenie klasy – Poznań 2003r

– Wykorzystanie literatury dziecięcej w terapii małego dziecka z opóźnionym rozwojem mowy – Gdańsk 2003r

– jak nauczyć porozumiewania się dzieci, które chciałyby mówić, ale nie mogą – Poznań 2003r

– Metody ruchu rozwijającego – poziom I-III – Gdańsk 2003r

– Prototypowe cechy zaburzeń mowy u dzieci z rozszczepem podniebienia –Poznań 2003r

– Komunikacja interpersonalna w pracy logopedy – Poznań 2004r

– Problemy głosu i wymowy w pracy logopedy – Poznań 2004r

– Kompleksowa rehabilitacja pacjentów po operacjach krtani – Poznań 2005r

– Technologia w komunikacji i edukacji – Poznań 2006r

– Diagnoza i terapia połykania powstałych na skutek chorób lub uszkodzeń neurologicznych – Poznań 2006r

– Profilaktyka zaburzeń mowy podstawą zapobiegania trudnościom w uczeniu się i niepowodzeniom w pracy zawodowej – Toruń 2007r

– Ortodoncja dla logopedów – Poznań 2007r

– Zastosowanie Cyfrowego Korektora Mowy w programie terapeutyczno – rehabilitacyjnym dla osób jąkających się – Poznań 2007r

– Zaburzenia myślenia, języka i komunikacji w schizofrenii – Poznań 2007r

– Dyslalia ankyloglosyjna – Poznań 2007r

– Metody integracyjne w pracy z grupą – Swarzędz 2008r

– Zastosowanie słuchowych potencjałów wywołanych w dysleksji rozwojowej – Poznań 2008r

– Związek zaburzeń metabolizmu wielonasyconych kwasów tłuszczowych i specyficznych trudności w uczeniu się – Poznań 2008r

– Najnowsze osiągnięcia w dziedzinie protezowania słuchu – Destiny, Starkey – Poznań 2008r

– Diagnoza i wczesna interwencja odruchów niemowlęcych – Poznań 2008r

– Metoda Dobrego Startu – Warszawa 2008r

– Diagnoza i terapia dziecka z wadą słuchu. Wielospecjalistyczny trening słuchowy – Poznań 2008r

– Dziecko trudne – jak pomóc mu funkcjonować w grupie – Swarzędz 2009r

– Istota i terapia jąkania – Poznań 2009r

– Praca z osobami z Zespołem Aspergera – Poznań 2009r

– Kreatywne prowadzenie grup dziecięcych – Swarzędz 2009r

– Neurologiczne podstawy integracji sensorycznej – Swarzędz 2009r

– Kreatywne znaczenie zabawy w pracy pedagogicznej – Swarzędz 2010 r

– Makaton – Program rozwoju Komunikacji – Poznań – 2010r

– Terapia ręki – Warszawa 2011r

– Metody badania zagrożenia dysleksją – Poznań 2011r

– Programowanie języka dla dzieci zagrożonych afazją – Poznań 2011r

– Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych – Poznań 2011r

– Wykorzystanie metod aktywizujących, jako wsparcie wychowawczej pracy nauczyciela – Swarzędz 2011r

– Symultaniczno – sekwencyjna nauka czytania – Poznań 2011r

– Test SON R 2,5,7. Badanie i interpretacja wyników – Poznań 2012r

– Zasady manualnego sterowania głosek – wczesne objawy autyzmu – Poznań 2012r

– Pomoc psychologiczno – pedagogiczna dla uczniów klas I – III – Swarzędz 2012r

– Wspieranie rozwoju młodszych dzieci w przedszkolu i szkole – Swarzędz 2013

– Zaburzenia połykania u dzieci i dorosłych – Poznań 2013r

– Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa – Wrocław 2013

– Kurs dogoterapii – Warszawa 2014

– Zastosowanie elementów Metody Werbo – Tonalnej w terapii dzieci z wadami słuchu i innymi zaburzeniami mowy – Warszawa 2014

– Dogoterapia w Edukacji Masowej i Pedagogice Specjalnej – Warszawa 2014

– Diagnoza i terapia ryzyka dysleksji – Swarzędz 2015

– Terapia Czaszkowo – Krzyżowa – Moduł VI – Wrocław 2015

– Mandala w edukacji wczesnoszkolnej – Swarzędz 2016

– Edukacja włączająca uczniów z autyzmem i Zespołem Aspergera – Swarzędz 2016

– Diagnostyka i terapia neurologopedyczna – zaburzenia funkcji oralnych , związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy (0 – 1rż)- Wrocław 2016

– Wykorzystanie metody audytywno – werbalnej w codziennej praktyce logopedycznej- Poznań 2016

– Programy i interwencje z udziałem psów – Edukacja i terapia z psem- Warszawa 2016

– Cykl spoktkań – Wokół komunikacji:

1. Techniki dzieci nietypowo rozwijających się,

2. VB-MAP standart światowy do oceny umiejętności językowych i społecznych,

3. Uczenie incydentalne w rozwijaniu kompetencji komunikacyjnych,

4. Uczenie się wyodrębnionych prób

– Zastosowanie kart metaforycznych w działaniach integracyjnych i rozwojowych – „Baśnie w obrazach – obrazy w ręku”- Swarzędz 2016

– Pierwsza pomoc przedmedyczna – Swarzędz 2016

– Diagnostyka i terapia neurologopedyczna – Zaburzenia funkcji oralnych, związanych z poborem pokarmów i nadawaniem mowy-Wrocław 2017

– Dobrostan i zdolności do odczuwanie u zwierząt – Warszawa 2017

– SLI – diagnoza i postępowanie terapeutyczne – Swarzędz 2017

– Międzynarodowa konferencja: Programy i Interwencje z Udziałem Psów. Współczesny Paradygmat Edukacji i Terapii z Udziałem Zwierząt – Warszawa 2017

– KORP – standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dziecka od 1 miesiąca do 9 roku życia – Warszawa 2017

– Kinezjotaping w logopedii – Wrocław 2017

– Terapeuta Empathy Dolls – Poznań 2017

– Karmienie Terapeutyczne Human Touch – Poznań 2017

– Seminarium – „Osobowość, genetyka i emocje u psów” – Warszawa 2018

– MFT 9-99 sTArs – Miofunkcjonalna Terapia dla osób w wieku 9 – 99 – Wrocław 2018

– Masaż relaksacyjny z elementami metody „T-Touch dla psów – Mosina 2018

– Klasy Komunikacji – Bure 2018

– Motywacja , Zabawa, aport, łup – Poznań 2018

– Fizjologiczne i anatomiczne podstawy rozwoju mowy – Swarzędz 2018

– Kreatywne zajęcia ruchowe z elementami jogi z psem – Poznań 2018

– Bajkoterapia z psem – Poznań 2018

– Ortodoncja dla logopedów. Diagnoza i terapia kompleksu ustno – Twarzowego w ujęciu ortodontyczno – neurologopedycznym – Poznań 2018

Informacje

  • 501 495 141 / 61 8 18 39 11
  • majaszwanka@o2.pl
  • ul. Kolejowa 26 62-006, Kobylnica/Gruszczyn

“Kiedy patrzę nie wszystko widzę,

Gdy słucham nie wszystko słyszę,

Gdy bawię się z dzieckiem doświadczam go,

Gdy rozmawiam z rodzicami uczę się pokory”

Maja Szwanka

Zamknij